ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

ยางมะตอย ยางมะตอยสำเร็จรูป ยางมะตอยผสมเสร็จ "โยธาพรีมิกซ์"

ส่วนประกอบและคุณสมบัติ

ประกอบด้วยเม็ดหินแข็งที่ผ่านการคัดเลือกคุณภาพผสมกับน้ำยางมะตอยที่ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไม่แข็งตัวเมื่ออยู่ในถุง สามารถเก็บไว้ได้นาน เมื่อเปิดถุงแล้วหากใช้ไม่หมด สามารถเก็บไว้ได้โดยการปิดปากถุงให้สนิท เมื่อซ่อมแซมและบดอัดให้แน่นแล้ว เสร็จแล้วทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ยางมะตอยสำเร็จรูป "โยธาพรีมิกซ์" จะเริ่มแข็งตัว สามารถเปิดการจราจรได้รวดเร็ว ใช้เวลาน้อย ไม่ยุ่งยาก ประหยัดงบประมาณและเวลา

บรรจุภัณฑ์

บรรจุในถุง 2 ชั้น ถุงชั้นในเป็นถุงกันอากาศเข้าออก ถุงภายนอกหนาป้องกันการฉีกขาด

น้ำหนัก

บรรจุถุงละ 20 กก. (20 กก./ถุง)

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมถนน หลุม-บ่อ , ทำลูกระนาดชะลอความเร็ว , ทำทางเท้า , ผิวจราจร

เพื่อให้งานซ่อม มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ควรทำการ Prime Coat และ Tack Coat ตามชนิดของงาน

วิธีการใช้งาน

  1. ทำความสะอาดหลุมบ่อ หรือพื้นผิวที่จะทำการจะซ่อม โดยกวาดฝุ่น วัสดุตกค้าง เศษไม้ เศษขยะ น้ำ น้ำมัน ออกให้หมด

  2. นำยางมะตอย ใส่ลงบนพื้นผิวที่จะทำการซ่อม

  3. เกลี่ยแต่งบดอัดด้วยเครื่องมือ จอบ พลั่ว ไม้่ เครื่องตบดิน หรือ รถบด

  4. ทิ้งไว้ 1-2 ชม. สามารถใช้งานได้ทันที

ข้อมูลสำหรับประมาณการ

ปูพื้นความหนา 5 ซม. ใช้ประมาณ 4-6 ถุง ต่อ 1 ตารางเมตร

  • อัดแน่นด้วยแรงคน (เช่นจอบ) ประมาณ 4 ถุงต่อ 1 ตารางเมตร

  • อัดแน่นด้วยเครื่องตบดิน ประมาณ 5 ถุง ต่อ 1 ตารางเมตร

  • อัดแน่นด้วยรถบด ประมาณ 6 ถุง ต่อ 1 ตารางเมตร