ถาม-ตอบ

ถาม : โยธาพรีมิกซ์ มีแนวคิดในเรื่องธุรกิจ อย่างไร
ตอบ : ยางมะตอยสำเร็จรูป "โยธาพรีมิกซ์" เป็นสินค้าคุณภาพ ที่ทำการตลาดโดย "โยธาไทย" ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่สนับสนุนการทำงานของเพื่อนช่างและพี่น้องชาว อปท. รายได้จากการทำธุรกิจ ส่วนหนึ่งจะนำมาใช้ในการทำงานสนับสนุนกิจกรรมของโยธาไทย เช่น การพัฒนาเว็บเพื่อบริการข้อมูล กิจกรรมออกค่ายอาสาโยธาไทย เป็นต้น 

ถาม : ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ มีวางขายตามท้องตลาดทั่วไปหรือไม่
ตอบ : ยางมะตอยโยธาพรีมิกซ์เน้นการขายตรงให้กับผู้ใช้โดยตรง จัดส่งถึงหน้างาน กรณีร้านค้าซื้อไปขายต่อจำนวนมากจะคิดราคาขายส่งเป็นพิเศษ 

ถาม : การชำระเงิน ชำระย่างไร
ตอบ : กรณีผู้ใช้ทั่วไปและร้านค้า ชำระเงินล่วงหน้าก่อนส่งมองสินค้า โดยการโอนเงินเข้าบัญชี 
          กรณีหน่วยงานราชการสั่งซื้อกับร้านค้าโยธาไทยโดยตรง จะให้ระยะเวลาเครดิต ไม่เกิน 1เดือน

ถาม : ราคาขายต่อถุง เท่ากับเท่าไหร่
ตอบ : ราคาขายขึ้นอยู่กับจำนวณที่สั่งและระยะทางขนส่ง โดยระยะทางจากโรงงานผลิต

ถาม : ยอดสั่งแต่ละครั้ง ต้องสั่งอย่างน้อยกี่ถุง
ตอบ : ยอดสั่งซื้อมีผลต่อราคาขายส่ง เนื่องจากหากยอดน้อย ค่าขนส่งต่อถุงก็จะมาก อย่างไรก็ตาม ร้านค้าโยธาไทย สามารถจัดส่งได้ทุกยอดสั่งซื้อ  รายละเอียดให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของแต่ละกรณี

ถาม : ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ มีการรับประกันคุณภาพสินค้าหรือไม่
ตอบ : การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้ใช้ เป็นพันธกิจที่ ทีมงานโยธาไทยมุ่งเน้น สินค้าทุกถุงต้องมีคุณภาพ เราจึงกล้ารับประกันยางมะตอยสำเร็จรูปโยธาพรีมิกซ์ทุกถุง

ถาม : ต้องการสั่งซื้อ ติดต่อได้อย่างไร
ตอบ : ติดต่อช่างถึก โยธาไทย 084-7508118 , 084-7272521