ตัวแทนจำหน่าย

 ภาค/จังหวัดชื่อร้าน
เหนือ 
เชียงรายพุทธวัลย์การค้า
เชียงใหม่พุทธวัลย์การค้า
พะเยา
พุทธวัลย์การค้า
แม่ฮ่องสอนชนันท์วิชญ์วัสดุภัณฑ์
ลำปาง
เก้าล้านโฆษณา
แพร่
เก้าล้านโฆษณา
ลำพูนเก้าล้านโฆษณา
  
อีสาน
 
ขอนแก่นทีโอซับพลาย
กาฬสินธุ์ทีโอซับพลาย
เลย
โสวเลิศรัชต์พาณิชย์
  
ภาคกลาง
 
กาญจนบุรี
ติณณาโยธาแอนด์มิกซ์
สุพรรณบุรี
ร้านพุฒิพานิชย์ 
พิจิตรร้านแสนสุข
พิษณุโลกร้านแสนสุข


ภาคตะวันออก
 
จันทบุรี
ร้าน ส.แอสมิกซ์
ตราด
ร้าน ส.แอสมิกซ์

 
ภาคใต้
 
สงขลา
จิรารัตน์การค้า
ตรัง
หจก.เอก 99 กรุ๊ป
สตูล
อับดุลย์คอนกรีต
พัทลุง
บ.เซิล์ช มี จำกัด
  
จังหวัดอื่นๆ
 ร้านธัญญามาศการค้า